Om huden och rynkornas uppkomst

Huden är människokroppens största organ. Det består av tre lager – överhud (epidermis), läderhud (dermis) och underhud (subcutis). De olika lagrens tjocklek varierar på olika platser på kroppen och i förhållande till vår kroppsfetthalt. Under huden finns muskulatur.

När ålders- eller livsstilsbetingade förändringar sker i hudens olika lager utvecklas linjer, rynkor, veck och allmän slapphet.

Rynkor och hudveck bildas p.g.a. att fylligheten och elasticiteten i läder- och underhuden minskar vilket i sin tur leder till att den tidigare sträckta huden veckar sig.

Linjer och ansiktsrynkor bildas också av att mimikmuskulaturen i ansiktet tvingar huden i veck hundratals gånger per dag. När detta sker uppkommer i takt med nedsatt elasticitet i huden permanenta rynkor vilka förblir synliga även när ansiktsmuskulaturen slappnar av.

Vad händer när vi åldras?

Ung hud är jämn och elastisk vilket till största delen beror på att den innehåller mycket Hyaluronsyra som hjälper huden att se slät ut. När vi åldras minskar kroppens förmåga att bilda hyaluronsyra.

Comments

Join the discussion

Let your opinion be heard, add your comment!
Captcha Image