Om huden och rynkornas uppkomst

Om huden och rynkornas uppkomst

Huden är människokroppens största organ. Det består av tre lager – överhud (epidermis), läderhud (dermis) och underhud (subcutis). De olika lagrens tjocklek varierar på olika platser på kroppen och i förhållande till vår kroppsfetthalt. Under huden finns muskulatur.

När ålders- eller livsstilsbetingade förändringar sker i hudens olika lager utvecklas linjer, rynkor, veck och allmän slapphet. Read more  

1